Sledujte nás na Facebook-u. Sledujte nás na Instagram-e.

O nás

Vážení priatelia zvierat, vážení spoluobčania, touto cestou Vám chceme predstaviť občianske združenie U psej matere a ciele, ktoré chce dosiahnuť.

Prečo združenie vzniklo?

Občianske združenie u psej matere-ranč korňa v Korni vzniklo za účelom pomoci a vytváraní druhej šance na život zatúlaným, odložením psíkom a iným zvieratkám. Združenie pracuje už štyri roky a to všetko len v rámci dobrovoľnej práce. Prvé tri roky sa členovia združenia starali o zvieratká na vlastné náklady, až posledný štvrtý rok sa im podarilo po mnohých starostiach založiť OZ ako pobočka u psej matere Pezinok. Členovia združenia sa starajú a pomáhajú nájsť domov odloženým psíkom z celých Kysúc a dokonca aj blízkych regiónov.

Keďže OZ je nezisková organizácia, každá materiálna aj nemateriálna pomoc je vítaná. Umožňuje pomáhať psíkom, lepšie a efektívnejšie vytvárať im podmienky na život a zvyšuje naše šance umiestňovať ich do dobrých rúk.

Pomôcť môžete materiálne, ale aj finančne. Finančne nás môžete podporiť akoukoľvek sumou na náš účet vedený v Slovenskej sporiteľni. Čo sa týka materiálnej výpomoci , OZ rado prijme akékoľvek krmivo pre psíky, či už granule, konzervy alebo zvyškové mäso. Takisto sa nestratia ani rôzne staré hrnce, periny, deky na podstielky či akákoľvek vec, o ktorej si myslíte , že by nám mohla byť užitočná .

Veľkou pomocou pre OZ je aj možnosť darovania 2 % dani z príjmov zamestnancov, fyzických a právnických osôb. Každý kto tak chce prispieť k rozvoju útulku, môže posielať finančné prostriedky na č. ú. alebo OZ môže kontaktovať na 0944 399 650 na základe čoho dostane potrebné formuláre a inštrukcie ako tak učiniť.

Taktiež budeme vdačný za rôzne jednorazové dary, sponzorské príspevky a za možnosť zvýhodneného či zlacneného nákupu.

Napisali o nás

Stanovy OZ U PSEJ MATERE

00301_Image (7).jpg
00303_Image (4) (3).jpg
00304_Image (2) (3).jpg
U psej matere - Ranč Korňa © 2009 | Všetky práva vyhradené