Príbeh

Istý muž kráčal po ceste so svojím koňom a psom. Keď prechádzali

okolo veľkého stromu, udrel doň blesk a všetkých spálil. Muž však

nepochopil, že je mŕtvy, a tak pokračoval v ceste aj so svojimi

zvieratami. Bol to veľmi namáhavý pochod, nad nimi sa týčil vrch,

slnko pálilo, boli celí spotení a veľmi smädní. V jednej zákrute

zazreli nádhernú bránu, celú z mramoru, za ňou chodník zo zlata,

uprostred neho bola studňa s krištáľovou vodou. Pocestný podišiel

k strážnikovi pri bráne.

"Dobrý deň."

"Dobrý deň," odvetil strážnik.

"Ako sa volá toto nádherné miesto?"

"Je to raj."

"Ako dobre, že sme prišli do neba. Sme veľmi smädní."

"Nech sa páči, vojdite a dosýta sa napite," ukázal strážnik na

studňu.

"Ale aj môj pes a kôň sú smädní."

"Ľutujem, ale zvieratám je vstup zakázaný," povedal strážnik.

"Zvieratá sem nemôžu."

Muža to veľmi rozladilo, pretože bol veľmi smädný, ale sám piť

nebude, poďakoval strážnikovi a pokračoval v ceste. Po dlhom a namáhavom

výstupe do kopca prišli na ďalšie miesto celkom vyčerpaní. Stála

tam stará brána, od nej viedla poľná cesta obklopená stromami. V tieni

jedného zo stromov ležal akýsi muž, hlavu mal prikrytú klobúkom,

zdalo sa, že spí.

"Dobrý deň," pozdravil pocestný.

Muž kývol hlavou.

"Sme veľmi smädní, ja, môj pes a kôň."

"Tam medzi skalami je studňa," ukázal im muž. "Môžete sa napiť,

koľko len chcete."

Muž so psom i koňom podišli ku studni a uhasili svoj smäd. Pocestný

sa vrátil k mužovi, aby mu poďakoval. "Príďte zas, kedy len budete

chcieť," odvetil mu muž.

"Prosím vás, ako sa volá toto miesto?"

"Raj."

"Raj? Ale veď strážnik pri mramorovej bráne nám povedal, že tam je

raj."

"Nie, to bolo peklo."

Pocestného sa zmocnili rozpaky. "Mali by ste im zakázať, aby

používali vaše meno. Táto falošná informácia predsa môže spôsobiť veľký

zmätok."

"V nijakom prípade, v skutočnosti nám robia veľkú službu. Lebo tam

zostanú všetci, čo z egoizmu dokážu opustiť aj toho najvernejšieho

priateľa."

(Paulo Coelho - Démon a slečna Prymová)

114101_dogs-horse.jpg
U psej matere - Ranč Korňa © 2009 | Všetky práva vyhradené