Podpora

Vážení priatelia a milovníci zvierat,

už dlhší čas premýšľame, ako pomôcť naším zverencom, najmä pokiaľ ide o financie. Finančná kríza zasiahla všetkých ľudí, výrazne ubrala aj útulkom a zariadeniam spravovaným Občianskymi združeniami. Naše občianske združenie nie je dotované ani štátom, ani mestom alebo obcou. Sme odkázaní na vlastnú hospodársku činnosť, na sponzorov, na dary, zbierky... Adopčné poplatky nám nekryjú ani tretinu celkových nákladov.

Hľadali sme čo najjednoduchší, zároveň daňovo čistý a pre Vás čo najpohodlnejší spôsob finančnej zbierky pre našich zverencov. Po rôznych medializovaných škandáloch okolo zbierok, ktoré sa robia priamo na ulici pod záštitou rôznych OZ a financie končia v súkromných vreckách, škandáloch okolo odomykania a „odparovania sa“ financií z „neodomknuteľných pokladničiek“, do ktorých ľudia prispievajú na rôznych miestach na celom Slovensku v dobrej viere, že peniaze sa dostanú tam kam treba, sme sa rozhodli osloviť mobilného operátora, ktorý nám poskytol možnosť finančnej zbierky prostredníctvom SMS správ.

Nie každý z Vás má možnosť posielať finančné príspevky z účtu, nie každému z Vás sa chce zadávať alebo rušiť bankové príkazy … ale určite každý z Vás má svoj mobilný telefón. Práve prostredníctvom mobilného telefónu môžete podporiť našu činnosť, prioritne nákup krmiva pre našich zverencov.

Zaslaním jednej SMS v hodnote 1,6 eura zabezpečíte dennú dávku potravy pre jedného veľkého psíka, alebo dvoch stredne veľkých psíkov, alebo troch maličkých... Tým im Vy pomôžete prežiť a my im určite nájdeme nový, lepší domov.

Ak sa rozhodnete formou SMS správ prispievať pravidelne a pošlete nám svoj kontakt, radi Vám neanonymne poďakujeme na našej webovej stránke.

Pošlite SMS pre psíkov z OZ U psej matere Kysuce – ranč Korňa

v tvare: podpora (slovo „podpora“ napíšte do textu sms-ky)

na číslo 7604

Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme my i naše zvieratká

U psej matere - Ranč Korňa © 2009 | Všetky práva vyhradené