Sledujte nás na Facebook-u. Sledujte nás na Instagram-e.

Moj pes má problém

Moj pes má problém

Veľa majiteľov psov sa borí s problémom neželaného správania sa svojho psa . Práve im je venovaná séria článkov, orientovaných práve na túto problematiku. V prvej časti rozoberieme agresívne správanie sa zvierat.

Rada by som cteného čitateľa a majiteľa psa upozornila, že nasledujúce fakty sú len orientačné. Inými slovami: každý pes je svojskou individualitou. To, čo zaberá u jedného psa, nemusí fungovať u druhého. Taktiež majiteľ, ani pri najväčšej snahe, nie vždy dobre identifikuje problém, pretože psie signály sú veľmi jemné a niekedy také nenápadné, že ich majiteľ ani pri najlepšej vôli nemusí rozoznať a správne interpretovať. Navyše, tento článok nemá ambíciu venovať sa dopodrobna psychológii psa a reparatívnej kynológii, preto uvádza len všeobecné fakty a nie vždy ide do takej hĺbky a podrobností, ako by si to každý jednotlivý prípad vyžadoval. Preto - ak máte pocit, že problémové správanie sa vášho psíka nezvládnete - obráťte sa na odborníka, ktorý bude mať možnosť priamo zhodnotiť prejav vášho psa, diagnostikovať problém a navrhnúť účinné riešenie.

Agresivita

Agresivita patrí k bežným a základným vzorcom psieho správania sa. Samo o sebe sa agresívne správanie sa nedá chápať ako zlé. Práve naopak, pomáha jedincovi adaptovať sa na prostredie a v konečnom dôsledku prežiť. Problém nastáva, ak sa agresívne správanie sa začne prejavovať v neprimeranom kontexte (napr. v domácnosti k členom rodiny), alebo sa jeho intenzita neúmerne zvýši. Tento typ problémového správania sa je vhodné riešiť so špecialistom, aby sa predišlo zbytočným zraneniam vyplývajúcim z nesprávnej analýzy situácie, alebo zvolením nesprávneho postupu pri odstraňovaní problému.

Strachová agresivita

Zviera, ktoré sa bojí, bude pravdepodobne reagovať útekom. Ak to však nie je možné (zviera je zahnané do kúta bez únikovej cesty, je na vôdzke, alebo na reťazi) reaguje útokom. Riešenie strachovej agresivity je zároveň liečením strachu.

Sociálna agresivita

Dominancia – psia svorka je organizovaná hierarchicky. To znamená, že existuje istý spoločenský rebríček a jednotlivé zvieratá sú umiestnené na rôznych priečkach. Tento obraz sa premieta aj do ľudskej rodiny, ktorá psovi nahradzuje svorku.

Každý pes má ambíciu dostať sa na čo najvyššiu pozíciu, pretože podľa vlčích aj psích pravidiel, čím vyššie postavenie tým viac výhod. Je normálne, že pes občas skúša zmeniť usporiadanie v rodine a dostať sa do jej vedenia. Práve preto musíte mať jasne nastavené pravidlá, ktoré pes občas môže skúsiť porušiť, ale musíte rýchlo zjednať nápravu (napríklad skúša zistiť v akých prípadoch nemusí uposlúchnuť povel a pod.). Tieto snahy sú u každého psa v inej miere. Niektoré psy sa nikdy nepokúsia o vyššie postavenie a sú spokojné s tým, čo majú, život s iným psom je zasa boj o každý štvorcový centimeter. Takýto typ správania sa sa vyskytuje aj v psej svorke. Snaha o vyjasnenie si dominantného postavenia, alebo o postup po hierarchickom rebríčku, sa zvyčajne odohráva formou rituálu. Asi ste už videli dvoch psov, ktorí sa stretnú, a opatrne sa premeriavajú, až kým jeden z nich neodvráti pohľad, čo okamžite uvoľní napätú situáciu medzi nimi. Ak sa stretnú dvaja súperi, a ani jeden nechce ustúpiť, nasleduje bitka.

Dominancia nie je vlastnosť psa. Nedá sa povedať, že pes je sám od seba dominantný, vždy ide o dominanciu voči niekomu (či už je to iný pes, alebo samotný majiteľ psa). Je to tendencia správať sa v istých situáciách a vzťahoch dominantne.

Konkurencia

Agresivita pri jedle – vo vlčej svorke sa kŕmenie odohráva podľa určitého rituálu. Ako prvý sa k mäsu dostáva alfa jedinec, čiže vodca svorky. U psa môže vrčanie pri miske vychádzať s viacerých príčin:

- pes nerešpektuje svojho majiteľa – pes sa dostal na vyššiu hierarchickú pozíciu ako majiteľ a tým pádom si na kŕmenie robí zákonný nárok. V tomto prípade je vrčanie pri miske iba jeden z prejavov, obvykle takýto psi neznesú manipuláciu, obmedzujú majiteľa v pohybe po byte (napr. nedovolia mu ísť na posteľ, alebo kreslá...)

- pes dlho hladoval, alebo bol nútený o potravu bojovať

- pes je úplne nesocializovaný a nevie, že pri kŕmení sa nevrčí

V oboch týchto prípadoch psa treba presvedčiť, že kultúra stolovania je iná. Začnite psa kŕmiť z ruky. V jednej ruke držte misku a druhou mu podávajte potravu. Neskôr misku položte na zem a dajte do nej trošku potravy. Psovi pripnite vôdzku a nechajte ho žrať. Keď časť potravy zje, chyťte ho za vôdzku, povedzte mu, aby ustúpil a potiahnite ho vôdzkou nabok. Potom mu doplňte potravu do misky tak, aby to videl. Keď pes počas manipulácie s miskou zavrčí vezmite misku preč. Počkajte pár minút a znovu mu ju ponúknite tak, ako je opísané vyššie.

Ak máte viac psov, alebo iných zvierat (mačiek), kŕmte ich samostatne alebo počas kŕmenia robte dozor. Tak predídete bitkám o krmivo a zároveň zabezpečíte, že všetky zvieratá dostanú svoju dávku krmiva.

Žiarlivosť

Ak pes považuje niektorého člena rodiny - majiteľovho partnera, dieťa alebo iné domáce zviera - za konkurenciu, môže začať žiarliť. Žiarlivosť môže mať viacero podôb a stupňov. Od zazerania a odstrkovania konkurenta od majiteľa až po otvorený fyzický útok. Žiarlivosť je treba začať riešiť už pri jej náznakoch. Ak pes žiarli na vášho partnera, treba pracovať na posilnení jeho postavenia vo vzťahu k psovi. Požiadajte ho, aby so psom chodil von aj on, aby ho cvičil a hrával sa sním. Pes ho musí akceptovať tak ako vás.

Ak pes žiarli na dieťa, v prvom rade dbajte na bezpečnosť a nenechávajte ich nikdy bez dozoru. V závislosti od veku dieťaťa zapájajte oboch do spoločných činností. Aj malé batoľa dokáže psíkovi podávať piškóty, hádzať loptičku... Staršie dieťa nech skúša pod vaším dohľadom dávať psovi povely a obaja psa za splnenie spoločne chváľte. Pri akomkoľvek priestupku psa potrestajte tým, že mu odopriete vašu pozornosť, pošlite ho von z izby a nevšímajte si ho. Pes musí pochopiť, že jeho správanie sa je absolútne neprijateľné.

Pri žiarlivosti na ostatné zvieratá postupujte rovnako. Ak pes žiarli, okamžite ho vykážte z miestnosti, dávajte pozor na to, kto problém vyvolá a nečakajte až to prerastie do otvoreného konfliktu. Všímajte si drobnosti, ako sú pohľady (niektoré psi dokážu skvele zazerať na konkurenta), alebo si všímajte, či niektorý pes tomu druhému neobmedzuje pohyb po miestnosti. Kŕmite oddelene a ak je konflikt o hračky alebo pamlsky, do vyriešenia problému ich psom vezmite.

Teritoriálna agresivita

Teritórium, je územie, ktoré pes využíva na svoj život. Toto územie si pes nezameniteľne značí močom a hrabaním. Teritoriálne správanie sa je u niektorých psov viac vyvinuté ako u iných. Toto správanie sa využívame u strážnych psov, ktoré si bránia svoje územie pred votrelcami.

Ak máte psíka a plánujete doniesť ďalšieho, práve z tohto dôvodu sa odporúča zoznamovať ich mimo územia domáceho psa.

Neznášanlivosť so psami – Mnoho psov reaguje agresívne pri stretnutí s inými psami. Jedným z dôvodov je strach. Strachová agresivita sa niekedy dosť ťažko identifikuje. V niektorých situáciách sa na prvý pohľad zdá, že pes nejaví známky strachu, ale opak môže byť pravda. Niektoré psy pri stretnutí s iným psom reagujú štekotom, alebo útokom. Aj toto však môže byť prejav strachu.

Okrem strachu môžu agresívne správanie sa k iným psom spôsobovať aj komunikačné problémy. Pes jednoducho nerozumie čo mu ostatné psy hovoria. Tento problém sa vyskytuje, ak pes nie je dostatočne socializovaný a nenaučil sa rozoznávať a komunikovať „psími“ signálmi.

Ďalší dôvod agresívneho správania sa je boj o dominantné (vyššie) postavenie. Pri stretnutí dvoch psov minimálne jeden môže mať mocenské ambície, to znamená, že sa snaží vyjasniť si hierarchickú pozíciu a byť na nej čo najvyššie.

Ak pes reaguje agresívne na ostatných psov, bez ohľadu na príčinu tohto správania sa, je potrebné ho bezpečne istiť. Nikdy ho nevenčite na voľno, ak si to situácia vyžaduje používajte náhubok. Skvelá pomoc je halti ohlávka.

Ak pes na ostatných psov šteká, alebo útočí, nedovoľte mu to. Pri stretnutí s iným psom dajte psovi povel sadni alebo ľahni a prinúťte ho ostať v polohe (pridržte ho). Snažte sa jeho pozornosť obrátiť na vás a nie na cudzieho psa. Donúťte ho, aby sa pozeral na vás. Dávajte pozor, aby ste vôdzku nikdy nemali napnutú, to psa podnecuje k útoku. Základ zvládnutia agresivity je poslušnosť psa. Oveľa ľahšie sa manipuluje so psom, ktorý ovláda povely a v prípade problémov ho môžete dať sadnúť alebo ľahnúť a ste si istý, že to urobí.

85202_steniatka.jpg
U psej matere - Ranč Korňa © 2009 | Všetky práva vyhradené